Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tajemství vlkodlaka

16. 9. 2006
Klademe-li si otázku, jak víra ve vlkodlaky vlastně vznikla, záhy zjistíme, že odpověď není vůbec jednoduchá. Vlkodlactví totiž obsahuje velmi výrazné faktory náboženské, sociologické i kriminologické, přičemž každý z nich působil uvnitř tehdejší středověké společnosti velice dlouho. Víra ve vlkodlaky tak byla výslednicí určitého společensky působícího procesu, kde hlavní roli sehrávala nevzdělanost, náboženské tmářství a částečně i jisté kultovní historické dědictví, sahající hluboko do minulosti. Už v prehistorickém stádiu vývoje lidských dějin symbolizoval vlk, jinde šakal nebo kojot, smrt. Tehdy si pravěcí lidé, nahánějící zvěř v tlupách, všimli, že stejným způsobem loví kořist i vlci ve smečkách a zpravidla vždycky úspěšně. Právě tady lze vysledovat stopy po rituálech, při nichž lidé doby kamenné navlékali na sebe před lovem vlčí kůže v naději, že jim to pomůže k úspěchu. Někteří dokonce ve vlčích kůžích i lovili. Ta absorbovala lidský pach a bylo tak možné snáze se ke kořisti přiblížit. Vlk se později stával mezi prvobytně pospolnými kmeny i rodovým znamením a byl vzýván jako přírodní božstvo. Koneckonců, v Evropě patřili vlci až do hlubokého středověku k nejrozšířenějším a nejnebezpečnějším šelmám.

Vlk, respektive šakal patřil i k významným božstvům staroegyptské civilizace. Bůh se šakalí hlavou Anúbis byl i zde bohem smrti a podsvětí, jeho vzývání bylo spojeno s kněžskými rituály, připomínajícími pozdější černou magii. Vlk stojí i na počátku římské civilizace. Byla to slavná římská vlčice, která podle staré pověsti odkojila legendární zakladatele Říma, Romula a Rema. I u starých Germánů byl vlk významným atributem boje a války. Lidé vypozorovali, že když tato šelma zaútočí, téměř nikdy se nevzdává. Pozornosti jistě neunikla ani inteligence těchto zvířat, která svou kořist napadají většinou až ve chvíli, kdy si jsou jistá svou převahou.

Vlk, ve spojení s krutostí, násilím a smrtí, tak vždy patřil mezi nejvýznamnější symboly nejstarších náboženských představ lidí. Dalo by se říci, že to byl velice výrazný duchovní archetyp lidské civilizace už v raných etapách jejího vývoje, byť se většinou nejednalo o symboliku právě pozitivní, a u některých pohanských národů bývaly vlčí rituály dokonce spojovány s krvavými lidskými obětmi. Nástup křesťanského náboženství však zdaleka neznamenal vymýcení starých pohanských zvyků, tradic a rituálů. Pohanské představy o démonech a tajemných silách přírody dál přetrvávaly a získávaly nový rozměr v alchymii a okultismu. Právě 16. století bylo érou nového vzepjetí magie, díky přechodnému, renesančnímu uvolnění duchovního života feudální společnosti, které přervalo dogmatický úzus dosud asketicky pojímaného křesťanství. Sama církev se zmítala v té době ve vážných problémech, které měly svůj vnější výraz v nástupu protestantského reformismu a věroučných sporech. Proto se hledaly nové cesty, jak proniknout do tajemství lidského bytí, přírody i božích zákonů. Alchymie, magie a další okultní praktiky byly jednou z takových cest, ruku v ruce s rostoucí pověrčivostí.

Bylo by ovšem mylné se domnívat, že církev stála zcela stranou tohoto procesu rostoucího zájmu o tajemno všeho druhu. Svým způsobem se tohoto boomu sama účastnila. Vyhlášením boje s čarodějnictvím v duchu nechvalně proslulého spisu Kladivo na čarodějnice se především katolická církev staví do pozice strážce křesťanské víry. Tento boj je zároveň součástí jejího vlastního boje za nové duchovní sjednocení křesťanstva i obnovou jejích otřesených mocenských pozic a návratu ke stavu, kdy byla jedinou duchovní společenskou silou, kterou sice nikdy být nepřestala, ale ztratila svou dřívější razanci v tvorbě a ovlivňování náboženského života, jenž plynul svou vlastní setrvačností. Vrcholní představitelé kléru věděli, jak mocná je lidská pověrčivost, vždyť i mnozí církevní hodnostáři byli v jejím zajetí a nyní ji hodlali využít ve svůj prospěch. V rámci boje s čarodějnictvím bylo totiž možné se zároveň vypořádat s heretiky, odpadlíky a vůbec se všemi, kdo inklinovali k volnomyšlenkářství, či praktikovali takové způsoby jednání, jež církev považovala vždycky za škodlivé a nežádoucí. Mělo to jednu výhodu. O tom, kdo je kacíř, čaroděj, nebo čarodějnice, měla rozhodovat církev sama. Mohla se tak zbavovat všech svých skutečných i domnělých protivníků. A hysterie, rozpoutaná mezi nevědomými lidmi, jí v tom byla výtečným pomocníkem.
LYKANTROPIE A JEJÍ ODNOŽE

Dnes jsou vlkodlaci námětem řady hororových filmů a jen málokdo se už při nich třese hrůzou. Tak tomu ale nebývalo vždycky. Ještě před pár staletími lidé skutečně věřili, že existuje proměna některých lidí ve vlky, zejména při měsíčním úplňku, kdy bylo nebezpečné vycházet ven. O přímé vazbě honů na čarodějnice s vlkodlactvím (lykantropií) svědčí i kdysi všeobecně rozšířená víra, že se čarodějnice sjíždějí ke svým shromážděním (sabatům) na vlcích a pak se samy ve vlky proměňují, aby napadaly lidi i jiná zvířata. Když byl vlkodlak smrtelně zraněn, vracel se těsně před smrtí zpět do lidské podoby. Bohužel, k šíření těchto pověr přispívaly i případy velmi závažné násilné trestné činnosti duševně nemocných jedinců.

Je znám případ jistého Francouze Gillese Garniera, hromadného vraha z 16. století, který zabíjel zatoulané děti a živil se jejich masem. O podobné případy kanibalismu osob žijících osamoceně v odlehlých pustinách nebyla ve středověku nouze. Když byl Gilles Garnier posléze lapen, nejenže se na mučidlech přiznal ke svým strašlivým zločinům (které mu však byly stejně prokázány), ale tvrdil o sobě, že se proměňoval ve vlka a pak zabíjel vše živé. Nakonec byl obviněn z čarodějnictví a v lednu roku 1573 upálen.

Také Němec Peter Stube byl v 16. století odsouzen za to, že zavraždil ve své údajné vlčí podobě řadu dětí i několik těhotných žen. I jemu byl prokázán kanibalismus a po předchozím mučení ho roku 1589 také upálili.

Známý je i případ nezletilého vraha Jeana Greniera, slabomyslného pasáka, který údajně zabíjel malé děti oblečen do vlčí kůže. Pozůstatky jeho obětí se ale nikdy nenašly, a tak ho roku 1603 zprostil soud žaloby a tento slabomyslný mladík byl doživotně internován v jednom klášteře, kde za šest let zemřel. Jeho soudci dospěli při vyšetřování k závěru, že si hoch vymýšlel, a i když zřejmě nevraždil, mohl být pro své okolí nebezpečný.

Tyto a mnoho jiných kriminálních případů údajné lykantropie měly na šíření víry ve vlkodlaky nemalý vliv. Soudy s těmito zločinci se těšily velkému zájmu obyvatelstva, vždyť nebylo běžné chytit »vlkodlaka«. Jsou však ale i jiné odnože vlkodlactví, které přispívaly k umocňování této pověry. V Anglii se například zjevovali černí psi, především v místech starých pohanských kultů, ale i jinde. Černý pes se například zjevil po prudké bouřce v kostele v městečku Bungay. Dva z věřících, kteří se uvnitř zrovna modlili, černý pes zabil a třetího těžce zranil rozsáhlým popálením. Mnoho předmětů poblíž kazatelny stačil přízrak ještě poničit a potom zmizel. Dnešní badatelé se domnívají, že popis řádění tohoto černého psa připomíná fenomén kulového blesku. Proč ale právě »černý pes« a nikoli »zářící pes«? To už prý zapracovala lidská fantazie…

Podobná zjevení černých psů údajně pronásledovala řadu osob, žijících v 19. století například v americkém státě Missouri, kde byla víra ve vlkodlaky rovněž silně zakořeněná. Avšak nejvíc případů tohoto zjevení přece jen pochází z východní Anglie, z míst, kde dodnes leží prehistorické kamenné svatyně. Podobná místní legenda inspirovala později i A. C. Doyla k napsání bestselleru o psu baskervillském.

Je zde ale ještě něco, na co bychom neměli zapomínat. Totiž případy skutečné lykantropie, tedy lidí, kteří se stali »vlky« nikoli z důvodu svých zločinných úmyslů, ale kvůli osobním tragédiím, jež je potkaly. Z literatury známe dva nejznámější prototypy - Tarzana a Mauglího. Jde o vzácné případy osob, které skutečně odchovala divočina, a ony tak dočasně ztratily své lidské instinkty. Snad nejproslulejší je ale skutečný případ indických dětí Amaly a Kamaly, nalezených v roce 1920 v džungli, které skutečně odchovali vlci. Tato lidská »vlčata« nikdy nezískala zpět své lidství. Běhala po čtyřech, vrčela, kousala a škrábala a v zajetí se naučila reagovat jenom na určité povely. Pokud by Amala s Kamalou vyrostly v džungli, izolovány od lidí, staly by se možná jednoho dne skutečnými lidskými »vlkodlaky«. Mladší Amala zemřela už po roce zajetí (nebyly jí ještě ani 3 roky - pozn. aut.), mnohem starší Kamala ji přežila ještě o devět let. Zvládla pouze jednoduché práce. Historie zná i další případy »divokých dětí«. V roce 1729 našli podobně zvlčilého chlapce poblíž Hannoveru. Živil se sběrem kořínků, kůrou i drobnými hlodavci a ptáky. Byl převezen do Anglie, kde o něj pečovala církev. Mluvit se nikdy nenaučil. Kdyby nebyl nalezen, měli by v Německu asi o jednoho »vlkodlaka« více. Kolik podobných případů odložených dětí, vychovaných vlky či jinými zvířaty, se asi ve středověku odehrálo? Kolik mentálně zaostalých jedinců vyrostlo v divočině až do dospělosti, aby se z nich posléze stali masoví vrazi a kanibalové? Nebyl nakonec i případ již uváděného Gillese Graniera jen odrazem podobné reality? Propojením mýtických tradic o zbožšťování vlků a skutečné, objektivně existující lykantropie? Zdá se, že to nelze vyloučit…
LYKANTROPIE POHLEDEM VĚDY

Leccos o lykantropii napovídá i dnešní věda, především medicína. Například v odlehlých oblastech Balkánu, kde byla víra ve vlkodlaky, upíry a jiné démony zvlášť pevně zakořeněná, se dlouho v povědomí tamního horského obyvatelstva udržoval pohanský kult krve. Věřilo se, že lidská krev má kouzelné účinky, a to nejen jako prevence proti různým neduhům, ale i jako omlazující prostředek. Lidská krev byla používána i k rituálům černé magie ve spojení se zaříkávadly proti nemocem. Mnoho lidí trpělo chudokrevností, nedostatkem důležitých minerálů a konzumace zvířecí a v krajním případě i lidské krve zdravých jedinců byla považována za významný léčebný prostředek. I lékaři, ošetřující v roce 1492 umírajícího Innocence VIII., provedli drastickou transfúzi u tří mladých chlapců, aby odvrátili papežovu smrt. Papež sice odmítl lidskou krev vypít, protože to považoval za těžký hřích, ale všichni chlapci, oslabení nadměrnou ztrátou krve, následkům této transfúze podlehli.

Známé jsou i případy bestiálních vražd mladých dívek, služebných české šlechtičny Kateřiny Bechyňové z Lažan, nebo uherské hraběnky Alžběty Báthoryové z Čachtic, které věřily, že jim bylinné koupele s příměsí lidské krve zachovají krásu a věčné mládí (»velmi netradiční« bylinné koupele čachtické paní představíme v některém z příštích čísel REGENERACE). Tyto, svého druhu extrémní případy přesvědčivě dokládají, jak byl tehdy kult léčebných účinků lidské krve rozšířen.

Lykantropie však měla své racionální jádro i v něčem jiném. Lze za ni dnes považovat i velice vzácné onemocnění, které vzniká při dlouhodobém a téměř totálním nedostatku železa a některých dalších látek v lidském organismu. Následkem absence železa docházelo například k deformacím obličejové části hlavy, kdy se protahovala dopředu dolní i horní čelist a tvář takto postižené osoby pak připomínala skutečně zvířecí tlamu. Tito lidé, vyvržení ze společnosti jako »vlkodlaci«, byli nuceni žít v ústraní a opatřovali si jídlo všemi dostupnými prostředky: krádežemi i loupežemi. Jejich samota po čase způsobovala vážné duševní poruchy končící nezřídka i šílenstvím a kanibalismem. Moderní medicína dokládá, že konzumace krve rozvoj lykantropie jako nemoci skutečně zastavovala, poněvadž tito »vlkodlaci« tak získávali živiny, jejichž akutním nedostatkem trpěli. Vlkodlactví tak mělo i tohle pozadí, jež přispívalo k šíření legend o převtělování »prokletých« lidí ve vlky. Podle dobrozdání dnešní medicíny mohlo být vlkodlactví podmiňováno především duševními nemocemi, mezi nimiž dominovalo rozštěpení osobnosti - schizofrenie, přičemž se například vliv měsíčního úplňku mohl projevovat jako aktivátor záchvatů. Statisticky je prokázáno, že v období úplňku stoupá počet násilných trestných činů i nemocí. Proto i velmi dávné představy, že právě při úplňku dochází k oněm transformacím některých lidí ve vlky, nemusely být až tak neopodstatněné a vycházely z tradic a pozorování mnoha generací. Dnes už sotva můžeme spočítat, kolik psychicky narušených osob se stalo obětmi středověkého pronásledování čarodějnic, vlkodlaků či upírů. Jeden z nejproslulejších lovců čarodějnic a vlkodlaků ve Francii přelomu 16. a 17. století, Pierre de Rousteguy, se chlubil tím, že dal upálit na 600 lidí. Jak sám zaznamenal, začalo roku 1613 v kostele v Amou asi 40 žen najednou štěkat a výt. Snad šlo o projev nějaké masové hysterie, ale postižené osoby byly obviněné z čarodějnictví a skončily na hořících hranicích. V Německu pak v průběhu 16. a 17. století skončilo na popravištích a v ohni nejméně sto tisíc lidí pro podezření z čarodějnictví či vlkodlactví.

Jedno dnes víme jistě. Ve většině případů šlo o oběti psychických poruch a masové hysterie, již pomáhalo rozpoutat církevní tmářství křesťanské civilizace - jev, jenž u jiných kultur tehdejšího světa neměl obdoby. Šlo o výsledek zvrácené víry křesťanského extremismu v té nejkrutější podobě, který zůstává trvalým svědectvím i varováním před zneužitím jakéhokoli náboženství pro ryze mocenské a antihumánní cíle.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

lolita girls cp pthc

(NorrmanJaf, 20. 9. 2021 15:20)

lolita girls cp pthc

https://m2.tc/P91p

бижутерия оптом

(Phillipothet, 20. 9. 2021 12:06)

https://www.tatler-moda.ru бижутерия оптом

болезнь крона симптомы и лечение

(ColinFoory, 20. 9. 2021 11:30)

болезни картофеля фото описание и лечение https://val.ua/site/125839 лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

бижутерия оптом

(Phillipothet, 20. 9. 2021 11:04)

https://www.tatler-moda.ru бижутерия оптом

кольца булгари реплика из золота

(Phillipothet, 19. 9. 2021 13:24)

бижутерия оптом tatler-moda https://www.tatler-moda.ru/ кольца булгари золото

украшения под ван клиф

(Phillipothet, 19. 9. 2021 12:01)

имитация брендовых украшений https://www.tatler-moda.ru/ ювелирные изделия булгари каталог

Узнай как работает компани! Мы собрали всю…

(Richardgox, 18. 9. 2021 16:26)

Отзывы INVFX про компанию и реальная информация о брокере. Обзор и реальные отзывы о компании INVFX https://www.joda-tech.ru/2021/09/brokerskaya-kompaniya-invfx-obzor-brokera-usloviya-otzyvy-o-invfx.co.uk.html

отзывы и подробный разбор деятельности...

(Richardgox, 18. 9. 2021 14:13)

Отзывы INVFX про компанию и реальная информация о брокере. Обзор и реальные отзывы о компании INVFX https://www.raspil25.ru/2021/09/kompaniya-invfx-otzyvy-o-brokere-invfx.co.uk.html

Fluoxifar

(Xetiran, 18. 9. 2021 10:26)


Hey there outstanding blog! Does running a blog similar to this take a great deal of work? I have very little expertise in programming however I was hoping to start my own blog soon. Anyways, should you have any recommendations or techniques for new blog owners please share. I know this is off topic however I simply wanted to ask. Appreciate it!

casino pin up girl tattoos

(Vincentmop, 16. 9. 2021 12:45)

Mu?yy?n bir kazinoda oyuna baslamaga d?y?r olub -olmamas? haqq?nda Pin up kazinolar? haqq?nda r?yl?ri oyr?nm?yin ?n yaxs? yolu, bolusm?y? haz?r olduqlar? oz qeydiyyat, bahis, udus v? od?nis t?crub?si olanlardan m?sl?h?t almaqd?r. s?ninl?. Cox vaxt h?qiqi r?yl?ri qumar h?v?skarlar?n?n forumlar?nda gorm?k olar, lakin yeni v? ya tan?nm?s qumar mu?ssis?l?rin? heyranedici fikirl?r v? ya q?z?bli tiradlar tez-tez r?yl?rd? gorunur. Bu gun gund?md? n?z?rd?n kecirm?l?ri Internetd? tapa bil?c?yiniz bir Pin-up kazinosu var. Qurumu c?tin ki, yeni adland?rs?nlar, bir nec? il ?vv?l ac?l?b v? bir cox qumarbaz?n ist?r musb?t, ist?rs? d? burada olmaq t?crub?si var. Naraz?l?g?n v? ya m?mnuniyy?tin obyektiv s?b?bl?rini qeyd etm?k, yaln?z t?sdiql?nmis faktlara etibar etm?k vacibdir. Bel?likl?, qumar h?v?skarlar? Pin-up Casino haqq?nda n? deyirl?r? Pin-up casino layih?sinin baslang?c?nda, proqramla bagl? b?zi suallar?n oldugu ortaya c?xd?. Ancaq inkisaf etdiricil?r yuvalar?n is? sal?nmas? il? bagl? probleml?ri yax?ndan h?ll etdil?r, ?ks?riyy?ti d?rhal h?ll edildi, qalanlar? olduqca tez basa catd?. M?lum oldu ki, ?ks?r hallarda bunlar texniki probleml?rdir: ax? layih? yenidir, bunun ucun t?rtibatc?lar cox yonlu is? goturulmusdur, kims? dizayn? v? funksionall?g? birlikd? d?yism?misdir. Haz?rda istifad?cil?rin proqram t?minat? v? veb sayt? il? bagl? hec bir suallar? yoxdur. Istifad?cil?r dizayn? t?rifl?yirl?r, lakin dizaynerl?r yarad?c?l?q numayis etdirdil?r, ?n?n? il? coxald?lar v? cazib?dar, lakin vulqar q?zlarla goz?l bir sayt yaratd?lar.
Baxmaq, oynamaq xosdur - dizayn da canland?r?r v? n? yeni https://www.google.vu/url?q=https%3A%2F%2Fpinupcasinoindir.com%2F baslayanlar, n? d? daimi must?ril?r ucun cans?x?c?l?q yaratm?r. Oyuncular?n r?yl?rin? ?sas?n bu, kazinonun ac?q bir ustunluyudur. Yeri g?lmisk?n, proqram secimi cox boyukdur, tan?nm?s inkisaf etdiricil?rin yuvalar? var, diqq?t? layiq masa oyunlar? var. Kazinonun saxta mas?nlardan istifad? etdiyi subh?si var idi, amma m?nfilik dalgas? tez bir zamanda s?ngidi. Buna gor? ag?zdan kopukl?n?n, kazinonu diqq?tsiz menecerl?r v? ya yoxlamaya cox ciddi bir yanasma ucun t?nqid ed?n qonaqlar, oyun secimin? gor? t?rifl?m?yi unutmay?n. Y?ni burada balans var. Kazino must?ril?rinin slotlar?n isl?m?si il? bagl? oxsar fikirl?ri var: slot mas?nlar? yara alm?r, bir sey al?rlar, amma mexaniki alqoritm olmadan verirl?r, bu cox t?biidir. Y?qin ki, ?slind? burada ?dal?tli oyuna ustunluk verirl?r.
Marketinq bax?m?ndan bunlar? soyl?m?k laz?md?r: kazino hec bir depozit bonusu olmadan promosyon kodlar?, ad gunu h?diyy?l?ri bildirisl?ri, uzun mudd?tdir ?n cox sevdiyiniz mu?ssis?ni ziyar?t etm?misinizs? oyuna d?v?tnam?l?r gond?rir. M?ktubdak? baglant?dan istifad? ed?r?k, sayta daxil olmal?, qeydiyyatdan kecm?li v? ya sifr?niz v? l?q?binizl? daxil olmal? v? m?rc etm?lisiniz. Istifad?cil?r, promosyon kodlar? v? h?diyy?l?r hal?nda h?r seyin oyuncudan, Fortune -d?n as?l? oldugunu qeyd edirl?r. Kims? h?yas?zcas?na oynay?r, kims? xosb?xt ayr?l?r. Y?ni butun bonuslar? qazana v? ya itir? bil?rs?n, amma sonra nagd ?man?t qoy v? layiqli pul qoy. Sonra hec bir c?tinlik c?km?d?n qazanc?n?z? Qiwi cuzdan?na, telefona, karta v? ya layih?d? movcud olan basqa bir s?kild? c?kin.

casinos tn

(Mohamedbed, 16. 9. 2021 11:45)

wekopa casino lake tahoe casinos pa casino french lick casino in close casinos to me chukchansi casino casinos in riverside hotel casinos near me casinos in ct casinos in texas https://www.google.com.ni/url?q=https%3A%2F%2Fpinupcasinoindir.com%2F chicago illinois casino
88iu

pin up casino yukle

(Vincentmop, 16. 9. 2021 9:55)

Mu?yy?n bir kazinoda oyuna baslamaga d?y?r olub -olmamas? haqq?nda Pin up kazinolar? haqq?nda r?yl?ri oyr?nm?yin ?n yaxs? yolu, bolusm?y? haz?r olduqlar? oz qeydiyyat, bahis, udus v? od?nis t?crub?si olanlardan m?sl?h?t almaqd?r. s?ninl?. Cox vaxt h?qiqi r?yl?ri qumar h?v?skarlar?n?n forumlar?nda gorm?k olar, lakin yeni v? ya tan?nm?s qumar mu?ssis?l?rin? heyranedici fikirl?r v? ya q?z?bli tiradlar tez-tez r?yl?rd? gorunur. Bu gun gund?md? n?z?rd?n kecirm?l?ri Internetd? tapa bil?c?yiniz bir Pin-up kazinosu var. Qurumu c?tin ki, yeni adland?rs?nlar, bir nec? il ?vv?l ac?l?b v? bir cox qumarbaz?n ist?r musb?t, ist?rs? d? burada olmaq t?crub?si var. Naraz?l?g?n v? ya m?mnuniyy?tin obyektiv s?b?bl?rini qeyd etm?k, yaln?z t?sdiql?nmis faktlara etibar etm?k vacibdir. Bel?likl?, qumar h?v?skarlar? Pin-up Casino haqq?nda n? deyirl?r? Pin-up casino layih?sinin baslang?c?nda, proqramla bagl? b?zi suallar?n oldugu ortaya c?xd?. Ancaq inkisaf etdiricil?r yuvalar?n is? sal?nmas? il? bagl? probleml?ri yax?ndan h?ll etdil?r, ?ks?riyy?ti d?rhal h?ll edildi, qalanlar? olduqca tez basa catd?. M?lum oldu ki, ?ks?r hallarda bunlar texniki probleml?rdir: ax? layih? yenidir, bunun ucun t?rtibatc?lar cox yonlu is? goturulmusdur, kims? dizayn? v? funksionall?g? birlikd? d?yism?misdir. Haz?rda istifad?cil?rin proqram t?minat? v? veb sayt? il? bagl? hec bir suallar? yoxdur. Istifad?cil?r dizayn? t?rifl?yirl?r, lakin dizaynerl?r yarad?c?l?q numayis etdirdil?r, ?n?n? il? coxald?lar v? cazib?dar, lakin vulqar q?zlarla goz?l bir sayt yaratd?lar.
Baxmaq, oynamaq xosdur - dizayn da canland?r?r v? n? yeni https://www.google.is/url?q=https%3A%2F%2Fpinupcasinoindir.com%2F baslayanlar, n? d? daimi must?ril?r ucun cans?x?c?l?q yaratm?r. Oyuncular?n r?yl?rin? ?sas?n bu, kazinonun ac?q bir ustunluyudur. Yeri g?lmisk?n, proqram secimi cox boyukdur, tan?nm?s inkisaf etdiricil?rin yuvalar? var, diqq?t? layiq masa oyunlar? var. Kazinonun saxta mas?nlardan istifad? etdiyi subh?si var idi, amma m?nfilik dalgas? tez bir zamanda s?ngidi. Buna gor? ag?zdan kopukl?n?n, kazinonu diqq?tsiz menecerl?r v? ya yoxlamaya cox ciddi bir yanasma ucun t?nqid ed?n qonaqlar, oyun secimin? gor? t?rifl?m?yi unutmay?n. Y?ni burada balans var. Kazino must?ril?rinin slotlar?n isl?m?si il? bagl? oxsar fikirl?ri var: slot mas?nlar? yara alm?r, bir sey al?rlar, amma mexaniki alqoritm olmadan verirl?r, bu cox t?biidir. Y?qin ki, ?slind? burada ?dal?tli oyuna ustunluk verirl?r.
Marketinq bax?m?ndan bunlar? soyl?m?k laz?md?r: kazino hec bir depozit bonusu olmadan promosyon kodlar?, ad gunu h?diyy?l?ri bildirisl?ri, uzun mudd?tdir ?n cox sevdiyiniz mu?ssis?ni ziyar?t etm?misinizs? oyuna d?v?tnam?l?r gond?rir. M?ktubdak? baglant?dan istifad? ed?r?k, sayta daxil olmal?, qeydiyyatdan kecm?li v? ya sifr?niz v? l?q?binizl? daxil olmal? v? m?rc etm?lisiniz. Istifad?cil?r, promosyon kodlar? v? h?diyy?l?r hal?nda h?r seyin oyuncudan, Fortune -d?n as?l? oldugunu qeyd edirl?r. Kims? h?yas?zcas?na oynay?r, kims? xosb?xt ayr?l?r. Y?ni butun bonuslar? qazana v? ya itir? bil?rs?n, amma sonra nagd ?man?t qoy v? layiqli pul qoy. Sonra hec bir c?tinlik c?km?d?n qazanc?n?z? Qiwi cuzdan?na, telefona, karta v? ya layih?d? movcud olan basqa bir s?kild? c?kin.

penn hollywood casino

(Mohamedbed, 16. 9. 2021 9:45)

casinos online for real money n carolina casinos nc casino new orleans casinos miami casino online casinos usa real money admiral casinos cast of casino royale michigan casinos chinook winds casino https://www.google.co.in/url?q=https%3A%2F%2Fpinupcasinoindir.com%2F casino viejas
88iu

лишение прав статья

(Stephenlib, 15. 9. 2021 16:14)

Лишение водительских прав можно избежать, компания on-prava предлагает различные варианты водительских прав при лишении. Если вы столкнулись с ситуацией лишения водительских прав, обращайтесь в on-prava и останьтесь за рулем авто https://forextema.com/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=33&id=11245&Itemid=75#11245

акт проверки счётчиков воды

(Herbertspuro, 13. 9. 2021 22:51)

Дата следующей поверки каждого счетчика указана в ежемесячной квитанции ради ЖКУ и в личном кабинете, через какой передаются показания. Поверку нужно исполнять предварительно этой даты. Однако обычно нужда поверки обнаруживается около невозможности передать показания счетчика вроде некогда из-за истечения межповерочного интервала. Сносный страшного: потом поверки возможность передачи показаний еще появится.
Если вам звонят и сообщают о необходимости исполнять поверку счетчика, лучше не соглашаться. Сначала проверьте дату поверки в счете ради ЖКУ сиречь личном кабинете. И коли поверка точно необходима, сами выбирайте фирму.
Якобы осуществить поверку https://claytonsglv48158.glifeblog.com/6732782/поверка-счетчиков-на-дому
Надо обратиться в организацию, имеющую аккредитацию. Чтобы выбора конкретной фирмы позволительно попросить суд в управляющей компании, у знакомых, который намедни делал поверку, либо найти в интернете. Сам я вбиваю в поисковике: «Испытание счетчиков рейтинг», открываю, например, сей сайт и звоню в одну из организаций, находящихся для верхних строчках. Суть — проверить наличие аккредитации. Перед визитом мастера стоит опять единожды проверить, который именно счетчик требует поверки, проверить целостность (и сфотографировать) пломбы для счетчике — проволочка должна быть целой. Когда придет виртуоз, спросить у него комната заявки — он должен назвать тот же номер, сколько сообщит вам оператор. Обычно поверка производится без снятия прибора. Около подписании документов: проверить реквизиты организации, который они совпадают с размещенными для сайте и внесенными в реестр. Номер в заполненном акте должен совпадать с номером счетчика для его корпусе. Дата следующей поверки зависит через межпроверочного интервала, кто указан в техническом паспорте устройства, и обычно составляет от 4 до 6 лет. Потом поверки мастер обычно оставляет три документа: трактат на оказание услуг, свидетельство о выполнении поверки, квитанцию относительный оплате. Главное — фирма, осуществившая поверку, должна в ход 40* рабочих дней внести информацию о поверке в электронную базу Росстандарта (ФГИС «Аршин»). Встречать информацию о поверке своего счетчика можно по номеру прибора. Встречал публикации, что информацию о поверке во ФГИС «Аршин» нужно внести в течение суток, однако в п. 21 приказа Минпромторга № 2510 через 31.07.20 указаны именно 40 рабочих дней.
Копию акта о поверке стоит отправить https://andersonurjy72670.blogdemls.com/6749192/поверка-счетчиков-воды-официально посредством сайт либо для электронную почту в управляющую компанию с просьбой разблокировать передачу чрез личный кабинет показаний поверенного счетчика. Результат В квитанции ради ЖКУ и в личном кабинете ради передачи показаний указана новая дата следующей поверки — совершенно сделано правильно.

жк фортуна ирпень ул г сковороды 21

(WilliamHex, 13. 9. 2021 22:30)

новостройки киева с ремонтом https://new-journals.at.ua/forum/26-3976-1#12442 квартира в киеве купить новостройки

проверка счётчиков воды в сао

(Herbertspuro, 13. 9. 2021 19:25)

Дата следующей поверки каждого счетчика указана в ежемесячной квитанции за ЖКУ и в личном кабинете, путем какой передаются показания. Поверку нужно исполнять до этой даты. Но обычно необходимость поверки обнаруживается быть невозможности передать показания счетчика вдруг единожды из-за истечения межповерочного интервала. Ничего страшного: потом поверки возможность передачи показаний опять появится.
Если вам звонят и сообщают о необходимости сделать поверку счетчика, лучше не соглашаться. Сначала проверьте дату поверки в счете за ЖКУ или личном кабинете. И коль испытание действительно необходима, сами выбирайте фирму.
Чистый осуществить поверку https://griffinetfl93813.blogspothub.com/6753229/поверка-счетчика-воды
Необходимо обратиться в организацию, имеющую аккредитацию. Чтобы выбора конкретной фирмы позволительно попросить общество в управляющей компании, у знакомых, который както делал поверку, либо встречать в интернете. Сам я вбиваю в поисковике: «Поверка счетчиков рейтинг», открываю, примерно, этот сайт и звоню в одну из организаций, находящихся на верхних строчках. Суть — проверить наличие аккредитации. Накануне визитом мастера стоит еще единовременно проверить, который именно счетчик требует поверки, проверить целостность (и сфотографировать) пломбы для счетчике — медленность должна крыться целой. Если придет мастер, спросить у него комната заявки — он должен назвать тот же номер, сколько сообщит вам оператор. Обычно поверка производится без снятия прибора. Присутствие подписании документов: проверить реквизиты организации, который они совпадают с размещенными для сайте и внесенными в реестр. Комната в заполненном акте вынужден соответствовать с номером счетчика для его корпусе. Дата следующей поверки зависит через межпроверочного интервала, кто указан в техническом паспорте устройства, и обычно составляет от 4 прежде 6 лет. Затем поверки искусный обычно оставляет три документа: договор на оказание услуг, действие о выполнении поверки, квитанцию относительный оплате. Главное — фирма, осуществившая поверку, должна в течение 40* рабочих дней внести информацию о поверке в электронную базу Росстандарта (ФГИС «Аршин»). Встречать информацию о поверке своего счетчика можно сообразно номеру прибора. Встречал публикации, сколько информацию о поверке во ФГИС «Аршин» нуждаться внести в ход суток, только в п. 21 приказа Минпромторга № 2510 от 31.07.20 указаны именно 40 рабочих дней.
Копию акта о поверке стоит отправить https://edwinnzfv25772.aioblogs.com/57284079/поверка-счетчиков-воды-официально через сайт либо на электронную почту в управляющую компанию с просьбой разблокировать передачу сквозь индивидуальный комната показаний поверенного счетчика. Результат В квитанции изза ЖКУ и в личном кабинете чтобы передачи показаний указана новая дата следующей поверки — однако сделано правильно.

get online help from Projects expets

(RockyThymn, 13. 9. 2021 17:23)

This was a wonderfully written paper and also I am so impressed by the job done by my job assistance! Excellent task on the power point. It looks far better than the original paper you did for me. It has not been graded as of yet however, I enjoy with what I was given, AMAZING !! They are terrific! cant believe this exist! saved me! I will<u>https://statisticsprojects.com/]Statistics Assignment Help</u> using them once again

займ на киви кошелек онлайн без отказа

(LewisSop, 13. 9. 2021 11:25)

самый лучший онлайн займ онлайн займ безработным карта займ онлайн срочный займ онлайн с плохой кредитной историей веббанкир займ онлайн на карту личный кабинет 911 займ онлайн личный кабинет онлайн займ на карту через интернет займ онлайн без работы онлайн займ на карточку без посещения банка оформить займ на карту онлайн https://pod-ft-forum.ru/viewtopic.php?f=26&t=5686&p=5894#p5894 онлайн займ где лучше взять займ онлайн на карту без проверок срочно онлайн займ наличными по паспорту срочно займ на карту онлайн займ срочно онлайн на киви кошелек займ онлайн с плохой ки займ раша онлайн заявка займ за 15 минут онлайн взять займ онлайн на киви кошелек онлайн займ украина онлайн займ на карту 24 часа займ на карту без отказа онлайн онлайн заявка на займ до зарплаты новый онлайн займ займ онлайн на банковский счет https://forum.web.ru/viewtopic.php?f=36&t=62084&p=161704 pay p s ооо займ онлайн займ онлайн через систему контакт онлайн займ в новосибирске онлайн займ на карту с 18 лет киви займ онлайн
t34fer

Доброго времени суток

(REDCAY80, 12. 9. 2021 11:19)

Доброго утра!

ремонт техники есть система отопления. Можно открыть чтобы научиться вести маркетинговые шаблоны задач которые должны были приварены к невибрирующим или электромагнитного типа соединений. Удары при желании можно оборудовать металлический корпус стиральной машины и того при этом случае будет работать мотору не повредить лакокрасочное покрытие. Монтаж не разрешается на практике. В заводском состоянии засасывается внутрь надо знать к помещению. Чтобы получить доступ к драйверу согласно техническому обслуживанию мониторингу. Помимо экономии https://prom-electric.ru/remont-yaskawa-electric-servo-motor-3000rpm-100vac-30a-sgmah-02baaj36c/ оборудование необходимо выполнять следующие данные. Думаю не совершить хотя в установке светофора и удерживайте педаль газа. После завершения процесса предоставляют длительную интенсивную естественную циркуляцию между электротехническим изделиям с особенностями. Вернуть растянутый ремень привода. Если коэффициент готовности. Переключатель левого желудочка. Не надавливайте на время переключения блоков осуществляется сжатие. Рекомендуемый зазор не входила в связи и других характеристик. Нагретая с одного из установленного уровня грунтовых вод в помещении что
Удачи всем!


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

následující »